Publicatiоns

CONSUMER PRICE INDEXES (PRICES) IN THE REPUBLIC OF ARMENIA, JANUARY-MARCH 2005 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Համառոտ մեկնաբանություն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համակարգում սպառողական գների դիտարկման և ինդեքսների հաշվարկման մեթոդաբանության վերաբերյալ download - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում, (նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ) download - -
Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների download - -
Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ download - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում, նախորդ տարվա համեմատ download - -
Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների, նախորդ տարվա համեմատ download - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) 2002թ-ի համեմատ download - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների ծառայությունների ( նախորդ տարվա համեմատ) download - -
Սպառողական գների ինդեքսը Արարատի մարզում (ք. Արտաշատ) download - -
Սպառողական ապրանքների գները և ծառայությունների սակագներն ըստ դիտարկվող քաղաքների download - -