Publicatiоns

CONSUMER PRICE INDEXES (PRICES) IN THE REPUBLIC OF ARMENIA, JANUARY-SEPTEMBER 2005 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Բովանդակություն download - -
Համառոտ մեկնաբանություն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համակարգում սպառողական գների դիտարկման և ինդեքսների հաշվարկման մեթոդաբանության վերաբերյալ download - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում,(նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ) download - -
Սպառողական գների ինդեքսն ըստ քաղաքների download - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում,նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ download - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում,նախորդ տարվա համեմատ download - -
Սպառողական գների ինդեքսը ըստ դիտարկվող քաղաքների download - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) 2002թ-ի համեմատ download - -
Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների), նախորդ տարվա համեմատ download - -
Սպառողական ապրանքների գները և ծառայությունների սակագներն ըստ դիտարկվող քաղաքների download - -