Publicatiоns

REPORT ON SAMPLE SURVEY OF INTRAURBAN PASSENGER TRANSPORTATION (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ download - -
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ download - -
ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ download - -
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄԸ download - -
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ download - -
ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՈՒՂԵՎՈՐԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ download - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 (ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ) download - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 (ԵՐԹՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ) download - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 (ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԵՐ) download - -