Publicatiоns

HOUSING RESOURCES AND PUBLIC UTILITY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 2002 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ - - -
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ - - -
1.1.Հաշվառման դաշտը և ընդանրացված ցուցանիշները download - -
1.2.Բնակչության բնակարանային ապահովվածություն download - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 download - -
2. Բնակարան ստացած և հերթագրված ընտանիքներ download - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 download - -
3.ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱ download - -
4.ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ download - -
5.ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳ download - -
6.ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՈՒՄ download - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 download - -
7.ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԵՎ ԱՅԼ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ (ԿՈՄՈՒՆԱԼ և ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ) ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ download - -
8.ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ download - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4 download - -
9.ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5 download - -
10.ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ ԵՎ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ download - -