Publicatiоns

SOCIAL- ECONOMY SITUATION OF RA, JANUARY-JULY 2003 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Предисловие download - -
Макроэкономические показатели download - -
1. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР - - -
1.1. Показатель валового внутреннего продукта - - -
1.1.1.2003թ. հունվար-հունիսի համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը download - -
.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն download - -
1.2.2. Գյուղատնտեսություն download - -
1.2.3. Ձկնորսություն,ձկնաբուծություն download - -
1.2.4. Շինարարություն download - -
1.2.5. Տրանսպորտ download - -
1.2.6. Կապ download - -
1.2.7. Առևտուր և այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) download - -
1.3. Գներ և սակագներ download - -
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն download - -
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ download - -
1.5.Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում` ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ download - -
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշները - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման download - -
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ download - -
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Օտարերկրյա ներդրումները 2006թ. հունվար-հունիսին download - -
4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.2.1 Արտաքին առևտուր download - -
4.2.2 Մարդասիրական օգնություն download - -
4.2.3 Արտարժութային փոխարժեքներ download - -
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1.Առողջապահություն download - -
5.2.Իրավախախտումներ download - -
5.3. Նպաստառուներ և նպաստի չափը 2003թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ download - -
5.4.Որդեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում 2003թ. I կիսամյակում download - -
5.5.ՀՀ տարածքի 2003թ. հուլիսի հիդրոօդերևութաբանական պայմանների բնութագիրը download - -
5.6. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ download - -
5.7.Արտակարգ իրավիճակները 2003թ. I կիսամյակում download - -
5.8. Քաղաքային հողերը և կանաչապատ տարածքները 2002 թվականին download - -