Publicatiоns

SOCIAL SITUATION OF RA 2004 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Ներածություն download - -
1. Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեություն download - -
2. Հանրակրթություն download - -
3. Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեություն download - -
4. Միջին մասնագիտական կրթություն download - -
5.Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն download - -
6. Շարունակական և հետբուհական կրթություն download - -
7. Գիտատեխնիկական աշխատանքներ download - -
8. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգ, բնակչության հիվանդացություն և բուժսպասարկում download - -
9. Արտադրական դժբախտ պատահարներ download - -
10. Հաշմանդամներ և բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեություն download - -
11. Կենսաթոշակառուների թվաքանակ և կենսաթոշակների միջին չափեր download - -
12. Նպաստառուների թվաքանակ և նպաստների չափեր download - -
13. Մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասներ download - -
14. Մանկատների գործունեություն download - -
15. Որդեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
16. Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեություն download - -
17. Գրադարանների գործունեություն download - -
18. Թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերականների, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումներ download - -
19. Արխիվային գործունեություն download - -
20. Կինոարտադրություն download - -
21. Համերգային գործունեություն download - -
22. Թատերահանդիսային գործունեություն download - -
23. Թանգարանային գործունեություն download - -
24. Սպորտային կազմակերպությունների գործունեություն download - -
26. Նոտարական գործունեություն download - -
27. Արտոնագրային գործունեություն download - -
28. Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, հավատարմագրում download - -
29. Իրավախախտումներ download - -
30. Դատական ակտերի հարկադիր կատարում download - -
31. Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակ, կազմ և քրեական պատժատեսակների կիրառում download - -
32. Սահմանամերձ և բարձր լեռնային գոտիներում հիմնական կրթահամակարգում երեխաների ընդգրկվածության և չհաճախելու պատճառների հետազոտություն download - -
33. Մանկատներում հանգստի կազմակերպման պայմանների հետազոտություն download - -
34. Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպություններում հանստի կազմակերպման պայմանների հետազոտություն download - -