Publicatiоns

DEMOGRAPHIC YEARBOOK OF RA, 1940-2000 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Ներածություն download - -
Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանումն ըստ մարզերի 2001թ. հունվարի 1-ի դրությամբ download - -
Հայաստանի Հանրապետության տարածքը և բնակչությունն ըստ մարզերի 2001թ. հունվարի 1-ի դրությամբ download - -
ՀՀ բնակչության բաշխումն ըստ սեռի և տարիքի, 2001թ. հունվարի 1-ի դրությամբ, գծապատկեր 1 download - -
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը տարեսկզբի դրությամբ download - -
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակն ըստ սեռի (տարեսկզբի դրությամբ) download - -
ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակն ըստ մարզերի download - -
ՀՀ մշտական բնակչությունն ըստ տարիքային խմբերի տարեսկզբի դրությամբ download - -
ՀՀ մշտական բնակչությունն ըստ հիմնական տարիքային խմբերի download - -
ՀՀ մշտական բնակչությունն ըստ հիմնական տարիքային խմբերի տարեսկզբի դրությամբ, գծապատկեր download - -
ՀՀ բնակչության բնական շարժի հիմնական ցուցանիշները download - -
Քաղաքային բնակչություն download - -
Գյուղական բնակչություն download - -
ՀՀ բնակչության բնական շարժի հիմնական ցուցանիշներն ըստ մարզերի download - -
Ծնվածների բաշխումն ըստ ծննդի հերթականության, ըստ քաղաքային և գյուղական բնակչության download - -
Ծնվածների բաշխումն ըստ ծննդի հերթականության download - -
Ծնված երեխաների թվաքանակն ըստ մոր տարիքի download - -
Ծնելիության ընդհանուր գործակիցները ըստ քաղաքային և գյուղական բնակչության download - -
Ծնելիության ընդհանուր գործակիցները 1940-2000թթ. գծապատկեր 3 download - -
Պտղաբերության և ծնելիության տարիքային գործակիցները download - -
Ծնելիության գումարային գործակիցները, գծապատկեր 4 download - -
Ծնելիության տարիքային գործակիցները download - -
Մոր միջին տարիքը երեխայի ծննդյան ժամանակ 1990-2000 թվականներին download - -
Մինչև 1 տարեկան հասակում մահացած երեխաների թվաքանակը download - -
Մանկամահացությունը download - -
Մանկամահացությունը 1000 կենդանածնի հաշվով, գծապատկեր 5 download - -
Մանկամահացությունն ըստ սեռի 1970-2000թթ. download - -
Երեխաների մահացությունը ըստ սեռի 1970-2000թթ. download - -
Մանկամահացությունն ըստ մահվան հիմնական պատճառների. download - -
Մայրամահացությունը 1970-2000թթ. download - -
Մահացությունը download - -
Մահացածների թվաքանակն ըստ սեռի և տարիքային խմբերի download - -
Մահացության ընդհանուր գործակիցները ըստ քաղաքային և գյուղական բնակչության download - -
Մահացության տարիքային գործակիցներն ըստ քաղաքային և գյուղական բնակչության download - -
Մահացությունն ըստ մահվան հիմնական պատճառների 1990-2000թթ. download - -
Կյանքի սպասվելիք տևողությունը հաշվարկած ծննդյան պահից download - -
Ամուսնություններ download - -
Ամուսնացողների միջին տարիքը download - -
Առաջին ամուսնության միջին տարիքը download - -
Ամուսնալուծություններ download - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 1992թ. download - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 1993թ. download - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 1994թ. download - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 1995թ. download - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 1996թ. download - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 1997թ. download - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 1998թ. download - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 1999թ. download - -
Միգրացիոն տեղաշարժերը 2000թ. download - -
Ուղևորափոխադրումների ծավալները 1992-2000թթ., ըստ ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության տվյալների download - -
Ուղևորափոխադրումների ծավալները 1992-2000թթ. գծապատկեր 6 download - -
Ուղևորափոխադրումների հաշվեկշիռը (+,-) գծապատկեր 7 download - -
Բացատրություններ (Բնակչություն) download - -