Publicatiоns

SOCIAL- ECONOMY SITUATION OF RA , JANUARY-MARCH 2001 (in Armenian, in Russian)

Content

  հայ eng рус
Предисловие download - download
Макроэкономические показатели download - download
1.Реальный сектор - - -
1.1.Показатель валового внутреннего продукта download - download
1.2. Производство (услуги) - - -
1.2.1. Промышленность download - download
1.2.2.Сельское хозяйство download - download
1.2.3. Строительство download - download
1.2.4.Транспорт download - download
1.2.5. Связь download - download
1.2.6. Розничная торговля, другие услуги (потребительский рынок) download - download
1.2.7.Состояние расчетов крупных и средних коммерческих организаций по состоянию на1 октября 2000г. download - download
1.3.Цены и тарифы download - download
1.4. Показатели рынка труда - - -
1.4.1.Занятость download - download
1.4.2.Денежные доходы и расходы населения, заработная плата и другие доходы download - download
1.5. Сводные данные, относящиеся к хозяйствующим субъектам, зарегистрированным в госрегистре предприятий РА по состоянию на 01.04.2001г. download - download
1.6.Приватизация download - download
2.Налогово-бюджетный сектор - - download
2.1.Показатели государственного бюджета download - -
2.2.ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի 2001թ. հունվար- մարտի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը download - -
2.3.ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) download - -
3.Финансовый сектор - - -
3.1 Основные показатели денежно-кредитной системы download - download
4. Внешний сектор - - -
4.1. Экспорт и импорт товаров - - -
4.1.1. Внешняя торговля download - download
5.Социально-демографический сектор - - -
5.1.Минимальный набор национальных социальных данных, рекомендованных ООН download - download
5.2. Демографическая ситуация download - download
5.3.Здравоохранение download - download
5.4. Իրավախախտումներ download - download
5.5.Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը download - download
5.6.Նոտարական գործունեություն download - download
5.7.Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում download - download
5.8.Թերթերի, ամսագրերի, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումները 2000թ. download - download
5.9. Որսորդական տնտեսությունը 2000թ. download - download
5.10. Պետական արգելոցներն ու ազգային պարկը 2000թ. download - download
5.11. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ download - download
annex1 download - download
annex2 download - download
annex3 download - download
annex4 download - download