Publicatiоns

FOOD SECURITY AND POVERTY, JANUARY-MARCH 2003 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Ներածություն download - -
1.Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ - - -
1.1.Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ download - -
2.Աշխատանքի շուկան և սոցիալական վիճակը - - -
2.1.Միջին անվանական աշխատավարձն ըստ մարզերի download - -
2.2.Պաշտոնապես գրանցված գործազրկության մակարդակն ըստ մարզերի download - -
2.3.Կենսաթոշակառուների,սոցիոլական թոշակառուների ու հաշմանդամների թվաքանակը և կենսաթոշակի ու նպաստի միջին չափը download - -
2.4.Առողջապահական ցուցանիշներ download - -
2.5.Երեխաների մահացությունը (0-4 տարեկան) download - -
2.6.Կրթության ցուցանիշներ download - -
3.Պարենամթերքի ներմուծումն ու արտահանումը - - -
3.1.Պարենամթերքի ներմուծում (տոննա) download - -
3.3.Մարդասիրական օգնություն (տոննա) download - -
4.Պարենային և այլ սպառողական ապրանքների գները և ինդեքսները - - -
4.1.Գների ինդեքսները download - -
4.2.Գների ինդեքսները (ամսական) download - -
4.3.Հիմնական պարենային ապրանքների միջին գինը download - -
4.4.Հիմնական պարենային ապրանքների գները (ամսական) download - -
4.5.Ոչ պարենային ապրանքների գները և ծառայությունների սակագները download - -
4.6.Ոչ պարենային ապրանքների գները և ծառայությունների սակագները (ամսական) download - -
4.7.Գյուղացիական տնտեսությունների կողմից իրացված (բոլոր ուղիներով)գյուղմթերքի գները download - -
4.8.Գյուղացիական արտադրության միջոցների գնման գները և մատուցվող ծառայությունների սակագները download - -
5.Գյուղատնտեսություն - - -
5.1.Գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարների տարածությունները,բերքատվությունը համախառն բերքը download - -
5.2.Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածուրյունները,միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը download - -
5.3.Կարտոֆիլի ցանքատարածությունները,միջին բերքատվուրյունը և համախառն բերքը download - -
5.4.Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները,միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը download - -
5.5.Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները,միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը download - -
5.6. Պտղի և հատապտղի տարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը download - -
5.7. Խաղողի տարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը download - -
5.8. Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը ըստ մարզերի հունվարի 1-ի դրությամբ download - -
5.9. Կովերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ download - -
5.10. Խոզերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ download - -
5.11. Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ download - -
5.12. Կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքի արտադրությունը ըստ մարզերի download - -
5.13 Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն download - -
6.Տնային տնտեսությունների բարեկեցության ցուցանիշներն ըստ տնային տնտեսութունների հետազոտությունների արդյունքների - - -
6.1. Ըստ եռամսյակների ընթացիկ ծախսերի կառուցվածքը download - -
6.2. Սպառողական ծախսերը տնային տնտեսության մեկ անդամի հաշվով,ըստ մարզերի քվանտիլային խմբերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի download - -
6.3. Սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերը տնային տնտեսեսության մեկ անդամի հաշվով, ըստ մարզերի, քվանտիլային խմբերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի (միջին ամսական) download - -
6.4. Սպառողական ընթացիկ ծախսերի մեջ սննդամթերքի վրա կատարվածծախսերի մասնաբաժինը download - -
6.5. Սննդամթերքի հիմնական տեսակների մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական փաստացի սպառումը download - -
6.6. Սննդամթերքի հիմնական տեսակների մեկ շնչի հաշվով միջին տարեկան սպառում download - -
6.7. Աղքատությունն ըստ մարզերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի download - -
7.Պարենային հաշվեկշիռներ - - -
7.1.Ցորենի հաշվեկշիռ download - -
7.2. Կարտոֆիլի հաշվեկշիռ download - -
7.3. Կաթի հաշվեկշիռ download - -
7.4.Մսի հաշվեկշիռ download - -
7.5. Հավի ձվի հաշվեկշիռ Հավելված Պարենային հաշվեկշիռների մեթոդաբանություն download - -