Publicatiоns

FOOD SECURITY AND POVERTY JANUARY-SEPTEMBER 2003 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Title download - -
INTRODUCTION download - -
2. Աշխատանքի շուկան և սոցիալական վիճակը - - -
2.1. Միջին անվանական աշխատավարձն ըստ մարզերի download - -
2.2.ՊաշտոնապԵս գրանցված գործազրկության մակարդակն ըստ մարզերի download - -
2.3.Կենսաթոշակառուների, սոցիալական թոշակառուների ու հաշմանդամների թվաքանակը և կենսաթոշակի ու նպաստի միջին չափը միջոցառումներ download - -
2.4.Առողջապահական ցուցանիշներ download - -
2.5.Երեխաների մահացությունը (0-4 տարեկան) download - -
2.6. Կրթության ցուցանիշներ download - -
3.Պարենամթերքի ներմուծումն ու արտահանումը - - -
3.1. Պարենամթերքի ներմուծում (տոննա) download - -
3.2.Պարենամթերքի արտահանում (տոննա) download - -
3.3.Մարդասիրական օգնություն (տոննա) download - -
4.Պարենային և այլ սպառողական ապրանքների գները և ինդեքսները - - -
4.1. Գների ինդեքսը download - -
4.2.Գների ինդեքսը (ամսական) download - -
4.3. Հիմնական պարենային ապրանքների գները download - -
4.4.Հիմնական պարենային ապրանքների գները (ամսական) download - -
4.5.Ոչ պարենային ապրանքների գները և ծառայությունների սակագները. download - -
4.6. Ոչ պարենային ապրանքների գները և ծառայությունների սակագները (ամսական) download - -
4.7.Գյուղացիական տնտեսությունների կողմից իրացված (բոլոր ուղիներով) գյուղմթերքի գները download - -
4.8.Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գները և մատուցվող ծառայությունների սակագները download - -
5.Գյուղատնտեսություն - - -
5.1.Գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, բերքատվությունը և համախառն բերքը download - -
5.2. Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը download - -
5.3. Կարտոֆիլի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը download - -
5.4.Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը download - -
5.5.Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը download - -
5.6. Պտղի և հատապտղի տարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը download - -
5.7. Խաղողի տարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը download - -
5.8.Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը ըստ մարզերի հունվարի 1-ի դրությամբ download - -
5.9. Կովերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ download - -
5.10.Խոզերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ download - -
5.11. Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ download - -
5.12. Կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքի արտադրությունն ըստ մարզերի download - -
5.13. Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն download - -
6. Տնային տնտեսությունների բարեկեցության ցուցանիշներն ըստ տնային տնտեսութունների հետազոտությունների արդյունքների - - -
6.1. Ըստ եռամսյակների ընթացիկ ծախսերի կառուցվածքը download - -
6.2. Սպառողական ծախսերը տնային տնտեսության մեկ անդամի հաշվով, ըստ մարզերի քվանտիլային խմբերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի download - -
6.3.Սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերը տնային տնտեսության մեկ անդամի հաշվով, ըստ մարզերի, քվանտիլային խմբերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի download - -
6.4. Սպառողական ընթացիկ ծախսերի մեջ սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերի մասնաբաժինը download - -
6.5. Սննդամթերքի հիմնական տեսակների մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական փաստացի սպառումը download - -
6.6. Սննդամթերքի հիմնական տեսակների մեկ շնչի հաշվով միջին տարեկան սպառում download - -
6.7 Աղքատությունն ըստ մարզերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի download - -
6.8. Չքավորությունն (շատ աղքատներ) ըստ բնակավայրի տեսակի download - -