Publicatiоns

SOCIAL SITUATION OF RA 2001 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Ներածություն download - -
1.Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեություն - - -
1.1.Պետական նախադպրոցական հիմնարկների (ՆԴՀ) գործունեությունը download - -
1.2. Պետական չգործող նախադպրոցական հիմնարկներ download - -
1.3. Ոչ պետական նախադպրոցական հիմնարկների (ՆԴՀ) գործունեությունը download - -
1.4. Ոչ պետական մանկական կրթօջախների գործունեությունը download - -
Հավելված 1 download - -
2. Հանրակրթություն - - -
2.1. Դպրոցների քանակական բաշխվածությունը download - -
2.2. Դպրոցաշինություն download - -
2.3. Ուսուցիչների թվաքանակն ու բաշխվածությունը download - -
2.4. Աշակերտների թվաքանակն ու բաշխվածությունը download - -
Հավելված 2 download - -
3. Երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցների գործունեությունը download - -
Հավելված 3 download - -
4. Միջին մասնագիտական կրթություն - - -
4.1. Միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատություններ download - -
4.2. Միջին մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատություններ download - -
Հավելված 4 download - -
5. Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն - - -
5.1. Բարձրագույն պետական ուսումնական հաստատություններ download - -
5.2. Բարձրագույն ոչ պետական ուսումնական հաստատություններ download - -
Հավելված 5 download - -
6. Շարունակական և հետբուհական կրթություն download - -
6.1. Մագիստրատուրա download - -
6.2. Ասպիրանտուրա download - -
6.3. Դոկտորանտուրա download - -
Հավելված 6 download - -
7. Գիտատեխնիկական աշխատանքներ download - -
8. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգը, բնակչության հիվանդացությունը և բուժսպասարկումը - - -
8.1. Առողջապահական համակարգի հիմնական ցուցանիշները download - -
8.2. Հիվանդանոցների գործունեությունը download - -
8.3.Բնակչության հիվանդացությունը download - -
8.4.Մայրություն և ծնունդ download - -
8.5.Երեխաների կանխարգելիչ քննությունները download - -
8.6. Հիվանդություններից հաշմանդամ երեխաներ download - -
8.7.Առողջապահական ծախսեր download - -
Հավելված 7 download - -
9. Ժամանակավոր անաշխատունակություն, արտադրական դժբախտ պատահարներ և արտադրական վնասվածքներ download - -
Հավելված 8 download - -
Բնակչության հաշմանդամությունը download - -
Հավելված 9 download - -
11. Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը - - -
11.1. Աշխատանքային կենսաթոշակառուներ download - -
11.2. Ընդհանուր սոցիալական կենսաթոշակառուներ download - -
11.3. Զինծառայության հետ կապված կենսաթոշակառուներ download - -
11.4. Կենսաթոշակային գումարները և կենսաթոշակների միջին չափերը download - -
11.5. Առաջին անգամ հաշմանդամ ճանաչված անձանց թվաքանակն ըստ հաշմանդամության հիվանդություննeրի, տարիքի և սեռի download - -
11.6. Առաջին անգամ հաշմանդամ ճանաչված անձանց թվաքանակն ըստ պատճառական կապի download - -
Հավելված 10 download - -
12.Մանկական խնամատարական կազմակերպությունների գործունեությունը download - -
13. Որդեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
14.Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեությունը Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեությունը download - -
15.Գրադարանների գործունեությունը download - -
Հավելված 11 download - -
16. Թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերականների, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումները - - -
16.1.Թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերականների հրատարակումը download - -
16.2. Գրքերի և բրոշյուրների հրատարակումը download - -
Հավելված 12 download - -
17. Արխիվային գործունեություն download - -
18. Կինոարտադրություն download - -
19.Համերգային գործունեություն download - -
20. Թատերահանդիսային գործունեություն download - -
21. Թանգարանային գործունեություն download - -
22.Սպորտային կազմակերպությունների գործունեություն download - -
23. Նոտարական գործունեություն download - -
24.Արտոնագրային գործունեություն - - -
24.1. Գյուտեր և օգտակար մոդելներ download - -
24.2.Ապրանքային նշաններ և արդյունաբերական նմուշներ download - -
24.3.Ֆիրմային անվանումներ download - -
24.4.Տեղեկատվություն download - -
24.5.Լիցենզային և զիջման պայմանագրերի գրանցում download - -
24.6.Ֆինանսական ցուցանիշներ download - -
25.Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում download - -
26.Իրավախախտումներ - - -
26.1. Հանցագործություններ download - -
26.2. Հարկային իրավախախտումներ download - -
26.3.Մաքսային իրավախախտումներ download - -
26.4. Բնապահպանության իրավախախտումներ download - -
Հավելված 13 download - -
27.Վարչական իրավախախտումներ - - -
27.1.Գրանցված վարչական իրավախախտումների կառուցվածքը download - -
27.2.Գրանցված վարչական իրավախախտումների քանակական վերլուծությունը download - -
27.3.Վարչական պատժամիջոցների կիրառումը download - -
Հավելված 14 download - -
28.Դատական ակտերի հարկադիր կատարում download - -
29. Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը, կազմը և քրեական պատժատեսակների կիրառումը - - -
29.1.Դատապարտվածների տարիքային կազմը download - -
29.2.Դատապարտվածների բաշխվածությունն ըստ մինչ ազատազրկվելն ունեցած զբաղվածության download - -
29.3.Դատապարտվածների թվաքանակն ըստ հանցատեսակների և սեռի download - -
29.4.Դատապարտված անչափահասներն ըստ հանցատեսակների և սեռի download - -
29.5.Դատապարտվածների բաշխվածությունն ըստ պատժատեսակների download - -
Հավելված 15 download - -
30.Բնակչության կարծիքը զանգվածային լրատվության միջոցների վերաբերյալ - - -
30.1.Ընտրանք download - -
30.2.Մասնակցությունը հարցումներին download - -
30.3.Զանգվածային լրատվության միջոցներից օգտվելու մակարդակը download - -
30.4.Վերաբերմունքը զանգվածային լրատվության միջոցներին download - -
30.5. Նախընտրելիություն և մատչելիություն download - -
30.6.Ժանրային (թեմատիկ) գերադասումներ download - -