Publicatiоns

FOOD SECURITY AND POVERTY JANUARY-DECEMBER 2001 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
1.Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ download - -
2.Աշխատանքի շուկան և սոցիալական վիճակը download - -
3. Պարենամթերքի ներմուծումն ու արտահանումը download - -
4. Պարենային և այլ սպառողական ապրանքների գները և ինդեքսները download - -
5.Գյուղատնտեսություն download - -
6.Տնային տնտեսությունների բարեկեցության ցուցանիշներն ըստ տնային տնտեսութունների հետազոտությունների արդյունքների download - -
7.Սննդամթերքի սպառումը download - -
8.Աղքատությունը և պարենային անապահովությունը download - -
9.Պարենային հաշվեկիշիեռը բնութագրող որոշ ցուցանիշներ download - -
10.Հավելված download - -