Publicatiоns

HOUSING RESOURCES AND PUBLIC UTILITY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 1999 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
1.Բովանդակություն download - -
2.Բնակարանային ֆոնդը - - -
1.1.Հաշվառման դաշտը և ընդհանրացված ցուցանիշները download - -
1.2. Բնակչության բնակարանային ապահովվածությունը download - -
1.3. Հանրակացարանային ֆոնդ download - -
1.4.Բազմաբնակարան շենքեր և բնակելի տներ download - -
1.Հավելված 1 download - -
2. Բնակարանների սեփականաշնորհումը download - -
3.Բնակարան ստացած և հերթագրված ընտանիքների մասին download - -
2.Հավելված 2 download - -
4.Բնակարանների և բնակելի տների (առանձնատների) առուվաճառքը download - -
3.Հավելված 3 download - -
5.Հյուրանոցների գործունեություն download - -
4.Հավելված 4 download - -
6.Ջրամատակարարում download - -
5.Հավելված 5 download - -
7.Կոյուղու համակարգը և կեղտաջրերի մաքրման կառույցները download - -
6.Հավելված 6 download - -
8. Բնակավայրերի գազաֆիկացումը download - -
7. Հավելված 7 download - -
9.Բնակարանային ֆոնդի և այլ նշանակության օբյեկտների (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) ջերմամատակարարումը download - -
10.Քաղաքային բնակավայրերի սանիտարական մաքրումը download - -
11.Քաղաքային բնակավայրերի ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածությունը download - -
8. Հավելված 8 download - -