Publicatiоns

HOUSING RESOURCES AND PUBLIC UTILITY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA, 2006 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ download - -
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴ download - -
ԲՆԱԿԱՐԱՆ ՈՒ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ ՍՏԱՑԱԾ ԵՎ ՀԵՐԹԱԳՐՎԱԾ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐ download - -
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱ download - -
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ download - -
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳ download - -
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՈՒՄ download - -
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄ download - -
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐ ԵՎ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ download - -