Publicatiоns

SOCIAL SITUATION OF RA 2006 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ download - -
Բովանդակություն download - -
Ներածություն download - -
Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեություն download - -
Հանրակրթական հաստատությունների գործունեություն download - -
Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործակ download - -
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն download - -
Միջին մասնագիտական կրթություն download - -
Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն download - -
Շարունակական և հետբուհական կրթություն download - -
Գիտատեխնիկական աշխատանքներ download - -
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգ, բնակչության հիվանդացություն և բուժսպասարկում download - -
Արտադրական դժբախտ պատահարներ download - -
Հաշմանդամներ և բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեություն download - -
Կենսաթոշակառուների թվաքանակ և կենսաթոշակների միջին չափեր download - -
Նպաստառուների թվաքանակ և նպաստների չափեր download - -
Մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասներ download - -
Մանկատների գործունեություն download - -
Որդեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեություն download - -
Գրադարանների գործունեություն download - -
Թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերականների, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումներ download - -
Արխիվային գործունեություն download - -
Կինոարտադրություն download - -
Համերգային գործունեություն download - -
Թատերահանդիսային գործունեություն download - -
Թանգարանային գործունեություն download - -
Սպորտային կազմակերպությունների գործունեություն download - -
Նոտարական գործունեություն download - -
Արտոնագրային գործունեություն download - -
Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, հավատարմագրում download - -
Իրավախախտումներ download - -
Դատական ակտերի հարկադիր կատարում download - -
Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակ, կազմ և քրեական պատժատեսակների կիրառում download - -
Սահմանամերձ և բարձր լեռնային գոտիներում հիմնական կրթահամակարգում երեխաների ընդգրկվածության և չհաճախելու պատճառների հետազոտություն download - -