Publicatiоns

SOCIAL SNAPSHOT AND POVERTY OF ARMENIA, 2005 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download download -
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ download download -
ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԸ, ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 1998-2004թթ. download download -
ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ download download -
ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 2004թ.-ին download download -
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՎԵԼՎԱԾ download download -
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ download download -