Publicatiоns

SOCIAL- ECONOMY SITUATION OF RA , JANUARY-MAY 2000 (in Armenian, in Russian)

Content

  հայ eng рус
Содержание download - -
Макроэкономические показатели download - -
1.Реальный сектор - - -
1.1.Показатель валового внутреннего продукта - - -
1.1.1. 2000թ. հունվար-մայիսի ՀՆԱ-ի նախնական ցուցանիշները download - -
1.1.2. 1998թ. ՀՆԱ-ի վիճկագրական (փաստացի) և 1999թ. ճշգրտված ցուցանիշներ download - -
1.2. Производство (услуги) - - -
1.2.1.Промышленность download - -
1.2.2.Сельское хозяйство download - -
1.2.3. Строительство download - -
1.2.4.Транспорт download - -
1.2.5. Связь download - -
1.2.6.Торговля и другие услуги (потребительский рынок) download - -
1.3.Цены и тарифы download - -
1.4. Показатели рынка труда - - -
1.4.1.Занятость download - -
1.4.2.Денежные доходы и расходы населения, заработная плата и другие доходы download - -
1.5 Сводные данные, относящиеся к хозяйствующим субьектам, зарегистрированным в Госрегистре РА по состоянию на 01.06.2000г. download - -
2.Налогово-бюджетный сектор - - -
2.1. Показатели государственного бюджета download - -
3.Финансовый сектор - - -
3.1. Основные показатели денежно-кредитной системы download - -
4.Внешний сектор - - -
4.1. Экспорт и импорт товаров - - -
4.1.1. Внешняя торговля download - -
4.1.2. Гуманитарная помощь download - -
4.1.3. Курсы валют download - -
5.Социально-демографический сектор - - -
5.1. Здравоохранение download - -
5.2. Правонарушения download - -
5.3. Կենսափոշակառուները և նրանց նշանակված կենսաթոշակների միջին չափերը download - -
5.4.Ժամանակավոր անաշխատունակության, դժբախտ պատահարների արտադրական վնասվածքների մասին download - -
5.5. Բնակարան ստացած և հերթագրված ընտանիքների մասին download - -
5.6. Թերթերի, ամսագրերի, գրքերի, բրոշյուրների հրապարակումների մասին download - -
5.7.Օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման ժամանակ download - -