Publicatiоns

SOCIAL SNAPSHOT AND POVERTY OF ARMENIA,1996 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Ներածություն download - -
1.Մաս 1. Հայաստանի տնտեսական վիճակը և սոցիալական բարեփոխումները 1996թ. դրությամբ download - -
2.Մաս 2. Տնային տնտեսությունների հետազոտություն download - -
3.Մաս 3 Աղքատությունը Հայաստանում download - -
4. ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ download - -