Publicatiоns

HOUSING RESOURCES AND PUBLIC UTILITY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA, 2007 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ download - -
Բովանդակություն download - -
Ներածություն download - -
Բնակարանային ֆոնդ download - -
Բնակարան ու բնակելի տուն ստացած և հերթագրված ընտանիքներ download - -
Անշարժ գույքի շուկա download - -
Հանրապետության համայնքների ջրամատակարարում download - -
Հանրապետության կոյուղու համակարգ download - -
Հանրապետության բնակավայրերի գազաֆիկացում download - -
Քաղաքային համայնքների տարածքների սանիտարական մաքրում download - -
Քաղաքային համայնքների ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածություն download - -
Քաղաքային հողեր և կանաչապատ տարածքներ download - -