Publicatiоns

HOUSING RESOURCES AND PUBLIC UTILITY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 2004 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ download - -
1 Բովանդակություն download - -
3 Ներածություն download - -
4 Բնակարանային ֆոնդ download - -
5 Բնակարան ու բնակելի տուն ստացած և հերթագրված ընտանիքներ download - -
6 Անշարժ գույքի շուկա download - -
7 Հանրապետության համայնքների ջրամատակարարում download - -
8 Հանրապետության կոյուղու համակարգ download - -
9 Հանրապետության համայնքների գազաֆիկացում download - -
10 Բնակարանային ֆոնդի և այլ նշանակության օբյեկտների (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) ջերմամատակարարում download - -
11 Քաղաքային համայնքների տարածքների սանիտարական մաքրում download - -
12 Քաղաքային համայնքների ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածություն download - -
13 Քաղաքային հողեր և կանաչապատ տարածքներ download - -