Publicatiоns

SOCIAL SITUATION OF RA 2002 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
1.Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեություն - - -
1.1.Նախադպրոցական պետական հիմնարկների գործունեություն download - -
1.2. 2002թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չգործող նախադպրոցական պետական հիմնարկներ download - -
1.3.Նախադպրոցական ոչ պետական հիմնարկների գործունեություն download - -
1.4.Մանկական ոչ պետական կրթօջախների գործունեություն download - -
1 Հավելված 1 download - -
2 Հանրակրթություն - - -
2.1.Դպրոցների քանակական բաշխվածություն download - -
2.2.Դպրոցաշինություն download - -
2.3. Ուսուցիչների թվաքանակ և բաշխվածություն download - -
2.4.Աշակերտների թվաքանակ և բաշխվածություն download - -
2.5.Դպրոցական գրադարանային ֆոնդ download - -
2 Հավելված 2 download - -
3 Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեություն download - -
Հավելված 3 download - -
4 Միջին մասնագիտական կրթություն - - -
4.1 Միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեություն download - -
4.2. Միջին մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեություն download - -
4 Հավելված 4 download - -
5 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն - - -
5.1 Բարձրագույն պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեություն download - -
5.2 Բարձրագույն ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեություն download - -
5 Հավելված 5 download - -
6. Շարունակական և հետբուհական կրթություն - - -
6.1. Մագիստրատուրայի գործունեություն download - -
6.2. Ասպիրանտուրայի գործունեություն download - -
6.3.Դոկտորանտուրայի գործունեություն download - -
6 Հավելված 6 download - -
7 Գիտատեխնիկական աշխատանքներ download - -
7 Հավելված 7 download - -
8 Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգ, բնակչության հիվանդացություն և բուժսպասարկում - - -
8.1.Առողջապահական համակարգի նկարագիր և հիմնական ցուցանիշներ download - -
8.2.Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկների գործունեություն download - -
8.3.Հիվանդանոցների գործունեություն download - -
8.4.Բնակչության հիվանդացություն download - -
8.5. Մայրություն և ծնունդ download - -
8.6.Երեխաների կանխարգելիչ քննություններ download - -
8.7 Հիվանդություններից հաշմանդամ երեխաներ download - -
8.8.Առողջությունը վտանգող սովորույթներ download - -
8.9.Առողջապահական ծախսեր download - -
8 Հավելված 8 download - -
9 Ժամանակավոր անաշխատունակություն, արտադրական դժբախտ պատահարներ և արտադրական վնասվածքներ download - -
9 Հավելված 9 download - -
10.Կենսաթոշակառուների թվաքանակ և կենսաթոշակների միջին չափեր - - -
10.1 Կենսաթոշակառուների ընդհանուր թվաքանակ, կենսաթոշակային գումարներ և կենսաթոշակների միջին չափեր download - -
10.2 Աշխատանքային կենսաթոշակառուներ download - -
10.3 Ընդհանուր սոցիալական կենսաթոշակառուներ download - -
10.4.Զինծառայության հետ կապված կենսաթոշակառուներ download - -
10 Հավելված 10 download - -
11.Նպաստառուների թվաքանակ և նպաստների չափեր download - -
12.Մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասներ download - -
13.Մանկական խնամատարական կազմակերպությունների գործունեություն download - -
11 Հավելված 11 download - -
14.Որդեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում download - -
12 Հավելված 12 download - -
15.Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեություն download - -
13 Հավելված 13 download - -
16.Գրադարանների գործունեություն download - -
14 Հավելված 14 download - -
17. Թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերականների, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումներ - - -
17.1.Թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերականների հրատարակում download - -
17.2 Գրքերի և բրոշյուրների հրատարակում download - -
15 Հավելված 15 download - -
18. Արխիվային գործունեություն download - -
19.Կինոարտադրություն download - -
20.Համերգային գործունեություն download - -
21.Թատերահանդիսային գործունեություն download - -
16 Հավելված 16 download - -
22.Թանգարանային գործունեություն download - -
17 Հավելված 17 download - -
23. Սպորտային կազմակերպությունների գործունեություն download - -
24.Հայաստանի Հանրապետության Աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոններ ու մրցանակակիրներ download - -
25.Նոտարական գործունեություն download - -
26 Արտոնագրային գործունեություն - - -
26.1 Գյուտեր և օգտակար մոդելներ download - -
26.2 Ապրանքային նշաններ և արդյունաբերական նմուշներ download - -
26.3 Ֆիրմային անվանումներ download - -
26.4 Ոլորտին վերաբերող հրապարակումներ download - -
26.5 Լիցենզային և զիջման պայմանագրերի գրանցում download - -
26.6 Ֆինանսական ցուցանիշներ download - -
27.Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում download - -
28.Իրավախախտումներ - - -
28.1 Հանցագործություններ download - -
28.2 Հարկային իրավախախտումներ download - -
28.3 Մաքսային իրավախախտումներ download - -
28.4 Բնապահպանության իրավախախտումներ download - -
18 Հավելված 18 download - -
29.Վարչական իրավախախտումներ - - -
29.1 Գրանցված վարչական իրավախախտումների կառուցվածք download - -
29.2 Գրանցված վարչական իրավախախտումների քանակական վերլուծություն download - -
29.3.Վարչական պատժամիջոցների կիրառում download - -
19 Հավելված 19 download - -
30. Դատական ակտերի հարկադիր կատարում download - -
31.Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակ, կազմ և քրեական պատժատեսակների կիրառում - - -
31.1. Դատապարտվածների տարիքային կազմ download - -
31.2.Դատապարտվածների բաշխվածությունն ըստ մինչ ազատազրկվելն ունեցած զբաղվածության download - -
31.3.Դատապարտվածների թվաքանակն ըստ հանցատեսակների և սեռի download - -
31.4.Դատապարտված անչափահասներն ըստ հանցատեսակների և սեռի download - -
31.5 Դատապարտվածների բաշխվածությունն ըստ պատժատեսակների download - -
20 Հավելված 20 download - -