Publicatiоns

SOCIAL- ECONOMY SITUATION OF RA, JANUARY-NOVEMBER 2003 (in Armenian, in Russian)

Content

  հայ eng рус
Предисловие download - download
Макроэкономические показатели download - download
1. Реальный сектор - - -
1.1.Показатель валового внутреннего продукта - - -
1.1.1.Показатель валового внутреннего продукта в январе-ноябре 2003г. download - download
1.2.Производство (услуги) - - -
1.2.1.Промышленность download - download
1.2.2.Сельское хозяйство download - download
1.2.3.Рыболовство, рыбоводство download - download
1.2.4.Строительство download - download
1.2.5.Транспорт download - download
1.2.6.Связь download - download
1.2.7.Торговля и другие услуги (потребительский рынок) download - download
1.3.Цены и тарифы download - download
1.4.Показатели рынка труда - - -
1.4.1.Занятость download - download
1.4.2.Денежные доходы и расходы населения, заработная плата и другие доходы download - download
1.5.Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում` ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ download - download
2.Налогово-бюджетный сектор - - -
2.1. Показатели консолидированного бюджета РА download - download
2.2. Показатели государственного бюджета РА - - -
2.2.1.Показатели государственного бюджета РА по финансированию download - download
3.Финансовый сектор - - -
3.1.Основные показатели денежно-кредитной системы download - download
4. Внешний сектор - - -
4.1. Экспорт и импорт товаров download - download
4.2.1.Внешняя торговля download - download
4.2.2.Гуманитарная помощь download - download
4.2.3.Курсы валют download - download
5.Социально-демографический сектор - - -
5.1.Здравоохранение download - download
5.2. Правонарушения download - download
5.3. ՀՀ տարածքի 2003թ. նոյեմբերի հիդրոօդերևութաբանական պայմանների բնութագիրը download - download