Publicatiоns

HOUSING RESOURCES AND PUBLIC UTILITY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
Ներածություն download - -
1. Բնակարանային ֆոնդ - - -
1.1. Հաշվառման դաշտը և ընդհանրացված ցուցանիշներ download - -
1.2. Բնակչության բնակարանային ապահովվածություն download - -
Հավելված 1 download - -
2. Բնակարան ստացած և հերթագրված ընտանիքներ download - -
Հավելված 2 download - -
3. Անշարժ գույքի շուկա download - -
4. Հանրապետության բնակավայրերի ջրամատակարարում download - -
5. Հանրապետության կոյուղու համակարգ download - -
6. Հանրապետության բնակավայրերի գազաֆիկացում download - -
Հավելված 3 download - -
7. Բնակարանային ֆոնդի և այլ նշանակության օբյեկտների (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) ջերմամատակարարում download - -
8. Քաղաքային բնակավայրերի սանիտարական մաքրում download - -
9. Քաղաքային բնակավայրերի ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածություն download - -
10. Հանրապետությունում վնասվածության III և IV աստիճանի (վթարային և խարխուլ) բազմաբնակարան շենքեր և բնակելի տներ (առանձնատներ) (ըստ միանվագ հաշվառման արդյունքների) download - -
10.1.Վնասված բազմաբնակարան շենքեր download - -
10.2. Վնասված բնակելի տներ (առանձնատներ) download - -