Publicatiоns

SOCIAL-SITUATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA, 2000 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
1.Բովանդակություն download - -
2.Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեություն download - -
3.Հանրակրթություն download - -
4.Դպրոցական կրթության որակ, չհաշվառվող (մասնավոր) վճարովի դպրոցական ուսուցում, ԲՈւՀ-ական ընդունելության քննություններ (ըստ դիմորդների և նրանց ուղեկցողների /ծնողների/ ընտրանքային հարցումների արդյունքների) download - -
5.Երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցների գործունեությունը download - -
6.Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունը download - -
7.Միջին մասնագիտական կրթությունը download - -
8.Բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը download - -
9.Շարունակական և հետբուհական կրթություն download - -
10.Գիտատեխնիկական աշխատանքներ download - -
11.Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգը, բնակչության հիվանդացությունը և բուժսպասարկումը download - -
12.Ժամանակավոր անաշխատունակություն, արտադրական դժբախտ պատահարներ և արտադրական վնասվածքներ download - -
13.Բնակչության հաշմանդամությունը download - -
14.Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և կենսաթոշակների միջին չափերը download - -
15.Գրադարանների գործունեություն download - -
16.Թերթերի, ամսագրերի, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումներ download - -
17.Արխիվային գործունեություն download - -
18.Կինոարտադրություն download - -
19.Համերգային գործունեություն download - -
20.Թատերահանդիսային գործունեություն download - -
21.Թանգարանային գործունեություն download - -
22.Համահայկական երկրորդ խաղերը download - -
23. Նոտարական գործունեություն download - -
24. Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում download - -
25.Իրավախախտումներ download - -
26.Վարչական իրավախախտումներ download - -
27.Դատական ակտերի հարկադիր կատարում download - -
28.Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակը, կազմը և քրեական պատժատեսակների կիրառումը download - -
29. Հավելված 1 download - -
30.Հավելված 2 download - -
31.Հավելված 3 download - -
32.Հավելված 4 download - -