Publicatiоns

ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES IN THE REPUBLIC OF ARMENIA AND TIME SERIES, 2000 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
1.ՀՀ տարածքի 2000թ. հիդրոմետեորոլոգիական պայմանների համառոտ բնութագիրը download - -
2.Հայաստանի կենսաբազմազանությունը download - -
3.Հավելված 1 download - -
4.Կենդանաբանական այգու գործունեությունը download - -
5.Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ download - -
6.Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ download - -
7.Հավելված 2 download - -
8.Ջրօգտագործում և ջրհեռացում download - -
9.Հավելված 3 download - -
10.Թափոնների առաջացումը, շարժը և կուտակումը download - -
11.Հավելված 4 download - -
12.Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ download - -
13.Հավելված 5 download - -
14.Բնապահպանության ընթացիկ ծախսումներ և հիմնական արտադրական ֆոնդեր download - -
15.Հավելված 6 download - -
16.Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության հսկողության մոնիտորինգ download - -
17.Բնապահպանության իրավախախտումներ. download - -
18.Արտակարգ իրավիճակներ download - -
19.Բնապահպանական գործոնը որպես մարդկային կայուն զարգացման համաթվի (ՄԶՀ) բաղադրիչ download - -