Publicatiоns

SOCIAL SITUATION OF RA1999 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
1. Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեություն download - -
1.Հավելված 1 download - -
2.Հանրակրթություն download - -
2.Հավելված 2 download - -
3.<<Կրթություն բոլորի համար>> ցուցանիշները download - -
4.Դպրոցական կրթության որակ, չհաշվառվող (մասնավոր) վճարովի դպրոցական ուսուցանում, ԲՈւՀ-ական ընդունելության քննություններ (ըստ դիմորդների և նրանց ուղեկցող ծնողների ընտրանքային հարցումների արդյունքների) download - -
5.Երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցների գործունեություն download - -
3.Հավելված 3 download - -
6.Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն download - -
4.Հավելված 4 download - -
7.Միջին մասնագիտական կրթություն download - -
5.Հավելված 5 download - -
8. Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն download - -
6.Հավելված 6 download - -
9.Շարունակական և հետբուհական կրթություն download - -
7.Հավելված 7 download - -
10.Գիտատեխնիկական աշխատանքներ download - -
8.Հավելված 8 download - -
11. ՀՀ առողջապահական համակարգը և բնակչության հիվանդացությունը download - -
9.Հավելված 9 download - -
12. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ download - -
13.Համահայկական առաջին մարզական խաղերը download - -
14.Ժամանակավոր անաշխատունակություն, արտադրական դժբախտ պատահարներ և արտադրական վնասվածքներ download - -
10.Հավելված 10 download - -
15.Բնակչության հաշմանդամությունը download - -
11.Հավելված 11 download - -
16.Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և նրանց նշանակված կենսաթոշակների միջին չափերը download - -
12.Հավելված 12 download - -
17.Գրադարանների գործունեություն download - -
18. Թերթերի, ամսագրերի, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումներ download - -
19.Արխիվային գործունեություն download - -
13.Հավելված 13 download - -
20.Կինոարտադրություն download - -
21.Համերգային գործունեություն download - -
22.Թատերահանդիսային գործունեություն download - -
23.Թանգարանային գործունեություն download - -
24.Նոտարական գործունեություն download - -
25.Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում download - -
14.Հավելված 14 download - -
26. Իրավախախտումներ download - -
15.Հավելված 15 download - -
27. Վարչական իրավախախտումներ download - -
28.Դատական պատասխանատվության և քրեական պատժատեսակների կիրառումը download - -
16.Հավելված 16 download - -