Publicatiоns

CATALOGUE OF STATISTICAL PUBLICATIONS, 2002 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
1.ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ download - -
2.ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԵՎ ՀՈՒՍԱԼԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ download - -
3.ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻՆ Վիճակագրական ժողովածուներ download - -
4.Վիճակագրական տեղեկագրեր download - -
5."ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ" տեղեկատվական ամսական զեկույց download - -
6.Վիճակագրական-վերլուծական զեկուցագրեր download - -
7.Մամլո հաղորդագրություններ download - -