Publicatiоns

STATISTICS FROM THE VIEWPOINT OF INFORMATION PROVIDERS AND INFORMATION USERS

Content

  հայ eng рус
1.Ներածություն download - -
2.ՎԻՃԱԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂՆԵՐԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ Վիճակագրական տեղեկատվության սպառողների կարծիքը վիճակագրական տեղեկատվության վերաբերյալ download - -
3.Հարցումների ընտրանքը և փաստացի մասնակցությունը download - -
4.Վիճակագրական տեղեկատվությունից օգտվելը download - -
5.Վիճակագրական տեղեկատվության մատչելիությունը download - -
6.Վիճակագրական տեղեկատվության արժանահավատությունը download - -
7.Վիճակագրական տեղեկատվության օպերատիվությունը download - -
8.Վիճակագրական հրապարակումները download - -
9.Վերաբերմունքը վիճակագրության համակարգում վճարովի ծառայությունների համակարգի ներդրմանը download - -
10.Վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրողների կարծիքը վիճակագրական տեղեկատվության վերաբերյալ download - -
11.Հարցումների փաստացի ընդգրկվածությունը download - -
12.Վիճակագրական տեղեկատվության տրամադրման նախընտրելի ձևերը. download - -
13.Վերաբերմունքը տրամադրվող տեղեկատվության ծավալների վերաբերյալ download - -
14.Վերաբերմունքը տրամադրվող տեղեկատվության արժանահավատությանը download - -
15.Վերաբերմունքը տեղեկատվության տրամադրման կարգի խախտումների դեպքում վարչական պատժամիջոցների կիրառմանը download - -
16.Եզրահանգումներ download - -
17.Խնդիրներ download - -
18.Հավելված /հարցաշարը/ download - -