Publicatiоns

FAMILY AND CHILDREN IN THE REPUBLIC OF ARMENIA, 2000 (in Armenian)

Content

  հայ eng рус
1.Գենդերային հիմնահարցեր download - -
2.Գենդերային վիճակագրության անհրաժեշտությունը download - -
3.Ընթերցման ուղեցույց download - -
4.Բնակչություն download - -
5.Առողջապահություն download - -
6.Ընտանիք և տնային տնտեսություն download - -
7.Կրթություն download - -
8.Աշխատանք և զբաղվածություն download - -
9.Իրավախախտումներ download - -
10.Իշխանություն և զբաղվածություն download - -
11.Ձեռնարկատիրություն download - -
12.Սոցիալական ապահովություն և սոցիալական պաշտպանություն download - -