ԼՐԱՏՈՒ թիվ 5 (131), 2021 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր