Публикации

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РА 2005 (арм. яз.)

Содержание

  հայ eng рус
1 Տիտղոսաթերթ скачать файл - -
2 Բովանդակություն скачать файл - -
3 Ներածություն скачать файл - -
4 Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեություն скачать файл - -
5 Հանրակրթական հաստատությունների գործունեություն скачать файл - -
6 Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործակ скачать файл - -
7 Միջին մասնագիտական կրթություն скачать файл - -
8 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն скачать файл - -
9 Շարունակական և հետբուհական կրթություն скачать файл - -
10 Գիտատեխնիկական աշխատանքներ скачать файл - -
11 Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգ, բնակչության հիվանդացություն և բուժսպասարկում скачать файл - -
12 Արտադրական դժբախտ պատահարներ скачать файл - -
13 Հաշմանդամներ և բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովների գործունեություն скачать файл - -
14 Կենսաթոշակառուների թվաքանակ և կենսաթոշակների միջին չափեր скачать файл - -
15 Նպաստառուների թվաքանակ և նպաստների չափեր скачать файл - -
16 Մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասներ скачать файл - -
17 Մանկատների գործունեություն скачать файл - -
18 Որդեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում скачать файл - -
19 Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեություն скачать файл - -
20 Գրադարանների գործունեություն скачать файл - -
21 Թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերականների, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումներ скачать файл - -
22 Արխիվային գործունեություն скачать файл - -
23 Կինոարտադրություն скачать файл - -
24 Համերգային գործունեություն скачать файл - -
25 Թատերահանդիսային գործունեություն скачать файл - -
26 Թանգարանային գործունեություն скачать файл - -
27 Սպորտային կազմակերպությունների գործունեություն скачать файл - -
28 Նոտարական գործունեություն скачать файл - -
29 Արտոնագրային գործունեություն скачать файл - -
30 Ստանդարտացում, սերտիֆիկացում, հավատարմագրում скачать файл - -
31 Իրավախախտումներ скачать файл - -
32 Դատական ակտերի հարկադիր կատարում скачать файл - -
33 Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակ, կազմ և քրեական պատժատեսակների скачать файл - -
34 Սահմանամերձ և բարձր լեռնային գոտիներում հիմնական կրթահամակարգում երեխաների ընդգրկվածության և չհաճախելու պատճառների հետազոտություն скачать файл - -