Публикации

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (цены) в РА в январе-августе 2006г.

Содержание

  հայ eng рус
Համառոտ մեկնաբանություն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության համակարգում սպառողական գների դիտարկման և ինդեքսների հաշվարկման մեթոդաբանության վերաբերյալ скачать файл - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում скачать файл - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2 Սպառողական գների ինդեքսն ըստ դիտարկվող քաղաքների скачать файл - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում, (նախորդ տարվա դեկտեմբերի համեմատ) скачать файл - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում, նախորդ տարվա համեմատ скачать файл - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների (ծառայությունների) скачать файл - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6 Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ապրանքատեսակների ծառայությունների (նախորդ տարվա համեմատ) скачать файл - -
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7 Սպառողական ապրանքների գները և ծառայությունների սակագներն ըստ դիտարկվող քաղաքների скачать файл - -