Публикации

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РА 2002 (арм. яз.)

Содержание

  հայ eng рус
1.Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեություն - - -
1.1.Նախադպրոցական պետական հիմնարկների գործունեություն скачать файл - -
1.2. 2002թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չգործող նախադպրոցական պետական հիմնարկներ скачать файл - -
1.3.Նախադպրոցական ոչ պետական հիմնարկների գործունեություն скачать файл - -
1.4.Մանկական ոչ պետական կրթօջախների գործունեություն скачать файл - -
1 Հավելված 1 скачать файл - -
2 Հանրակրթություն - - -
2.1.Դպրոցների քանակական բաշխվածություն скачать файл - -
2.2.Դպրոցաշինություն скачать файл - -
2.3. Ուսուցիչների թվաքանակ և բաշխվածություն скачать файл - -
2.4.Աշակերտների թվաքանակ և բաշխվածություն скачать файл - -
2.5.Դպրոցական գրադարանային ֆոնդ скачать файл - -
2 Հավելված 2 скачать файл - -
3 Երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների գործունեություն скачать файл - -
Հավելված 3 скачать файл - -
4 Միջին մասնագիտական կրթություն - - -
4.1 Միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեություն скачать файл - -
4.2. Միջին մասնագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեություն скачать файл - -
4 Հավելված 4 скачать файл - -
5 Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն - - -
5.1 Բարձրագույն պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեություն скачать файл - -
5.2 Բարձրագույն ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեություն скачать файл - -
5 Հավելված 5 скачать файл - -
6. Շարունակական և հետբուհական կրթություն - - -
6.1. Մագիստրատուրայի գործունեություն скачать файл - -
6.2. Ասպիրանտուրայի գործունեություն скачать файл - -
6.3.Դոկտորանտուրայի գործունեություն скачать файл - -
6 Հավելված 6 скачать файл - -
7 Գիտատեխնիկական աշխատանքներ скачать файл - -
7 Հավելված 7 скачать файл - -
8 Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգ, բնակչության հիվանդացություն և բուժսպասարկում - - -
8.1.Առողջապահական համակարգի նկարագիր և հիմնական ցուցանիշներ скачать файл - -
8.2.Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկների գործունեություն скачать файл - -
8.3.Հիվանդանոցների գործունեություն скачать файл - -
8.4.Բնակչության հիվանդացություն скачать файл - -
8.5. Մայրություն և ծնունդ скачать файл - -
8.6.Երեխաների կանխարգելիչ քննություններ скачать файл - -
8.7 Հիվանդություններից հաշմանդամ երեխաներ скачать файл - -
8.8.Առողջությունը վտանգող սովորույթներ скачать файл - -
8.9.Առողջապահական ծախսեր скачать файл - -
8 Հավելված 8 скачать файл - -
9 Ժամանակավոր անաշխատունակություն, արտադրական դժբախտ պատահարներ և արտադրական վնասվածքներ скачать файл - -
9 Հավելված 9 скачать файл - -
10.Կենսաթոշակառուների թվաքանակ և կենսաթոշակների միջին չափեր - - -
10.1 Կենսաթոշակառուների ընդհանուր թվաքանակ, կենսաթոշակային գումարներ և կենսաթոշակների միջին չափեր скачать файл - -
10.2 Աշխատանքային կենսաթոշակառուներ скачать файл - -
10.3 Ընդհանուր սոցիալական կենսաթոշակառուներ скачать файл - -
10.4 Զինծառայության հետ կապված կենսաթոշակառուներ скачать файл - -
10 Հավելված 10 скачать файл - -
11.Նպաստառուների թվաքանակ և նպաստների չափեր скачать файл - -
12.Մուրացիկ և թափառաշրջիկ անչափահասներ скачать файл - -
13.Մանկական խնամատարական կազմակերպությունների գործունեություն скачать файл - -
11 Հավելված 11 скачать файл - -
14.Որդեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում скачать файл - -
12 Հավելված 12 скачать файл - -
15.Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման կազմակերպությունների գործունեություն скачать файл - -
13 Հավելված 13 скачать файл - -
16.Գրադարանների գործունեություն скачать файл - -
14 Հավելված 14 скачать файл - -
17. Թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերականների, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումներ - - -
17.1.Թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերականների հրատարակում скачать файл - -
17.2 Գրքերի և բրոշյուրների հրատարակում скачать файл - -
15 Հավելված 15 скачать файл - -
18. Արխիվային գործունեություն скачать файл - -
19.Կինոարտադրություն скачать файл - -
20.Համերգային գործունեություն скачать файл - -
21.Թատերահանդիսային գործունեություն скачать файл - -
16 Հավելված 16 скачать файл - -
22.Թանգարանային գործունեություն скачать файл - -
17 Հավելված 17 скачать файл - -
23. Սպորտային կազմակերպությունների գործունեություն скачать файл - -
24.Հայաստանի Հանրապետության Աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոններ ու մրցանակակիրներ скачать файл - -
25.Նոտարական գործունեություն скачать файл - -
26 Արտոնագրային գործունեություն - - -
26.1 Գյուտեր և օգտակար մոդելներ скачать файл - -
26.2 Ապրանքային նշաններ և արդյունաբերական նմուշներ скачать файл - -
26.3 Ֆիրմային անվանումներ скачать файл - -
26.4 Ոլորտին վերաբերող հրապարակումներ скачать файл - -
26.5 Լիցենզային և զիջման պայմանագրերի գրանցում скачать файл - -
26.6 Ֆինանսական ցուցանիշներ скачать файл - -
27.Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում скачать файл - -
28.Իրավախախտումներ - - -
28.1 Հանցագործություններ скачать файл - -
28.2 Հարկային իրավախախտումներ скачать файл - -
28.3 Մաքսային իրավախախտումներ скачать файл - -
28.4 Բնապահպանության իրավախախտումներ скачать файл - -
18 Հավելված 18 скачать файл - -
29.Վարչական իրավախախտումներ - - -
29.1 Գրանցված վարչական իրավախախտումների կառուցվածք скачать файл - -
29.2 Գրանցված վարչական իրավախախտումների քանակական վերլուծություն скачать файл - -
29.3.Վարչական պատժամիջոցների կիրառում скачать файл - -
19 Հավելված 19 скачать файл - -
30.Դատական ակտերի հարկադիր կատարում скачать файл - -
31.Դատական պատասխանատվության ենթարկվածների թվաքանակ, կազմ և քրեական պատժատեսակների կիրառում - - -
31.1. Դատապարտվածների տարիքային կազմ скачать файл - -
31.2.Դատապարտվածների բաշխվածությունն ըստ մինչ ազատազրկվելն ունեցած զբաղվածության скачать файл - -
31.3.Դատապարտվածների թվաքանակն ըստ հանցատեսակների և սեռի скачать файл - -
31.4.Դատապարտված անչափահասներն ըստ հանցատեսակների և սեռի скачать файл - -
31.5 Դատապարտվածների բաշխվածությունն ըստ պատժատեսակների скачать файл - -
20 Հավելված 20 скачать файл - -