Публикации

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2003 ГОДА (арм.яз.)

Содержание

  հայ eng рус
Предисловие скачать файл - -
Макроэкономические показатели скачать файл - -
1. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР - - -
1.1. Показатель валового внутреннего продукта - - -
1.1.1.2003թ. հունվար-հունիսի համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը скачать файл - -
.2. Արտադրություն (ծառայություններ) - - -
1.2.1. Արդյունաբերություն скачать файл - -
1.2.2. Գյուղատնտեսություն скачать файл - -
1.2.3. Ձկնորսություն,ձկնաբուծություն скачать файл - -
1.2.4. Շինարարություն скачать файл - -
1.2.5. Տրանսպորտ скачать файл - -
1.2.6. Կապ скачать файл - -
1.2.7. Առևտուր և այլ ծառայություններ (սպառողական շուկա) скачать файл - -
1.3. Գներ և սակագներ скачать файл - -
1.4. Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշներ - - -
1.4.1. Զբաղվածություն скачать файл - -
1.4.2. Բնակչության դրամական եկամուտներ ու ծախսեր, աշխատավարձ և այլ եկամուտներ скачать файл - -
1.5.Ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանում առկա իրավաբանական անձանց (այդ թվում` ձեռնարկությունների) և անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ скачать файл - -
2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
2.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշները - - -
2.1.1. ՀՀ պետական բյուջեի ցուցանիշներն ըստ ֆինանսավորման скачать файл - -
3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
3.1.Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշներ скачать файл - -
4. ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՏՎԱԾ - - -
4.1. Օտարերկրյա ներդրումները 2006թ. հունվար-հունիսին скачать файл - -
4.2. Ապրանքների արտահանում և ներմուծում - - -
4.2.1 Արտաքին առևտուր скачать файл - -
4.2.2 Մարդասիրական օգնություն скачать файл - -
4.2.3 Արտարժութային փոխարժեքներ скачать файл - -
5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ - - -
5.1.Առողջապահություն скачать файл - -
5.2.Իրավախախտումներ скачать файл - -
5.3. Նպաստառուներ և նպաստի չափը 2003թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ скачать файл - -
5.4.Որդեգրումը Հայաստանի Հանրապետությունում 2003թ. I կիսամյակում скачать файл - -
5.5.ՀՀ տարածքի 2003թ. հուլիսի հիդրոօդերևութաբանական պայմանների բնութագիրը скачать файл - -
5.6. Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ скачать файл - -
5.7.Արտակարգ իրավիճակները 2003թ. I կիսամյակում скачать файл - -
5.8. Քաղաքային հողերը և կանաչապատ տարածքները 2002 թվականին скачать файл - -