Публикации

Желищные фонды РА

Содержание

  հայ eng рус
1.Բնակարանային ֆոնդը скачать файл - -
2.Հավելված 1 скачать файл - -
3.Բնակարան ստացած և հերթագրված ընտանիքների մասին скачать файл - -
4.Բնակարանների և բնակելի տների (առանձնատների) առուվաճառքը скачать файл - -
5.Հավելված 2 скачать файл - -
6.Հյուրանոցների գործունեություն скачать файл - -
7.Հավելված 3 скачать файл - -
8. Ջրամատակարարում скачать файл - -
9.Կոյուղու համակարգը և կեղտաջրերի մաքրման կառույցները скачать файл - -
10.Բնակավայրերի գազաֆիկացումը скачать файл - -
11.Հավելված 4 скачать файл - -
12.Բնակարանային ֆոնդի և այլ նշանակության օբյեկտների (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) ջերմամատակարարումը скачать файл - -
13.Քաղաքային բնակավայրերի սանիտարական մաքրումը скачать файл - -
14.Քաղաքային բնակավայրերի ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածությունը скачать файл - -
15.Հավելված 5 скачать файл - -