Публикации

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РА1999 (арм. яз.)

Содержание

  հայ eng рус
1. Նախադպրոցական հիմնարկների գործունեություն скачать файл - -
1.Հավելված 1 скачать файл - -
2.Հանրակրթություն скачать файл - -
2.Հավելված 2 скачать файл - -
3.<<Կրթություն բոլորի համար>> ցուցանիշները скачать файл - -
4.Դպրոցական կրթության որակ, չհաշվառվող (մասնավոր) վճարովի դպրոցական ուսուցանում, ԲՈւՀ-ական ընդունելության քննություններ (ըստ դիմորդների և նրանց ուղեկցող ծնողների ընտրանքային հարցումների արդյունքների) скачать файл - -
5.Երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցների գործունեություն скачать файл - -
3.Հավելված 3 скачать файл - -
6.Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն скачать файл - -
4.Հավելված 4 скачать файл - -
7.Միջին մասնագիտական կրթություն скачать файл - -
5.Հավելված 5 скачать файл - -
8. Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն скачать файл - -
6.Հավելված 6 скачать файл - -
9.Շարունակական և հետբուհական կրթություն скачать файл - -
7.Հավելված 7 скачать файл - -
10.Գիտատեխնիկական աշխատանքներ скачать файл - -
8.Հավելված 8 скачать файл - -
11. ՀՀ առողջապահական համակարգը և բնակչության հիվանդացությունը скачать файл - -
9.Հավելված 9 скачать файл - -
12. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ скачать файл - -
13.Համահայկական առաջին մարզական խաղերը скачать файл - -
14.Ժամանակավոր անաշխատունակություն, արտադրական դժբախտ պատահարներ և արտադրական վնասվածքներ скачать файл - -
10.Հավելված 10 скачать файл - -
15.Բնակչության հաշմանդամությունը скачать файл - -
11.Հավելված 11 скачать файл - -
16.Կենսաթոշակառուների թվաքանակը և նրանց նշանակված կենսաթոշակների միջին չափերը скачать файл - -
12.Հավելված 12 скачать файл - -
17.Գրադարանների գործունեություն скачать файл - -
18. Թերթերի, ամսագրերի, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումներ скачать файл - -
19.Արխիվային գործունեություն скачать файл - -
13.Հավելված 13 скачать файл - -
20.Կինոարտադրություն скачать файл - -
21.Համերգային գործունեություն скачать файл - -
22.Թատերահանդիսային գործունեություն скачать файл - -
23.Թանգարանային գործունեություն скачать файл - -
24.Նոտարական գործունեություն скачать файл - -
25.Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում скачать файл - -
14.Հավելված 14 скачать файл - -
26. Իրավախախտումներ скачать файл - -
15.Հավելված 15 скачать файл - -
27. Վարչական իրավախախտումներ скачать файл - -
28.Դատական պատասխանատվության և քրեական պատժատեսակների կիրառումը скачать файл - -
16.Հավելված 16 скачать файл - -