Публикации

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ, 2007 (арм. яз.)

Содержание

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ скачать файл - -
Բովանդակություն скачать файл - -
Ներածություն скачать файл - -
Բնակարանային ֆոնդ скачать файл - -
Բնակարան ու բնակելի տուն ստացած և հերթագրված ընտանիքներ скачать файл - -
Անշարժ գույքի շուկա скачать файл - -
Հանրապետության համայնքների ջրամատակարարում скачать файл - -
Հանրապետության կոյուղու համակարգ скачать файл - -
Հանրապետության բնակավայրերի գազաֆիկացում скачать файл - -
Քաղաքային համայնքների տարածքների սանիտարական մաքրում скачать файл - -
Քաղաքային համայնքների ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածություն скачать файл - -
Քաղաքային հողեր և կանաչապատ տարածքներ скачать файл - -