Публикации

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 2004 (арм. яз.)

Содержание

  հայ eng рус
Տիտղոսաթերթ скачать файл - -
1 Բովանդակություն скачать файл - -
3 Ներածություն скачать файл - -
4 Բնակարանային ֆոնդ скачать файл - -
5 Բնակարան ու բնակելի տուն ստացած և հերթագրված ընտանիքներ скачать файл - -
6 Անշարժ գույքի շուկա скачать файл - -
7 Հանրապետության համայնքների ջրամատակարարում скачать файл - -
8 Հանրապետության կոյուղու համակարգ скачать файл - -
9 Հանրապետության համայնքների գազաֆիկացում скачать файл - -
10 Բնակարանային ֆոնդի և այլ նշանակության օբյեկտների (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) ջերմամատակարարում скачать файл - -
11 Քաղաքային համայնքների տարածքների սանիտարական մաքրում скачать файл - -
12 Քաղաքային համայնքների ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածություն скачать файл - -
13 Քաղաքային հողեր և կանաչապատ տարածքներ скачать файл - -