Публикации

Окружающая среда и природные ресурсы РА 2003 (арм. яз.)

Содержание

  հայ eng рус
Ներածություն скачать файл - -
Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքը և բնական պայմանները скачать файл - -
ՀՀ տարածքի 2003թ. հիդրոօդերևութաբանական պայմանների համառոտ բնութագիր скачать файл - -
Հայաստանի կենսաբազմազանություն скачать файл - -
Կենդանաբանական այգու գործունեություն скачать файл - -
Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ скачать файл - -
Պինդ օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ скачать файл - -
Պահպանության կարիք ունեցող հողեր և դրանց համար կատարված միջոցառումներ скачать файл - -
Վնասարար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ скачать файл - -
Ջրօգտագործում և ջրհեռացում скачать файл - -
Թափոնների կառավարում скачать файл - -
Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ скачать файл - -
Բնապահպանության ընթացիկ ծախսումներ և հիմնական արտադրական միջոցներ скачать файл - -
Շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ скачать файл - -
Բնապահպանության իրավախախտումներ скачать файл - -
Արտակարգ իրավիճակներ скачать файл - -
Բնապահպանական (էկոլոգիական) գործոնի ազդեցությունը մարդկային զարգացման համաթվի վրա скачать файл - -