Публикации

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2001 ГОДА

Содержание

  հայ eng рус
Предисловие скачать файл - скачать файл
Макроэкономические показатели скачать файл - скачать файл
1. Реальный сектор - - -
1.1. Показатель валового внутреннего продукта скачать файл - скачать файл
1.2. Производство (услуги) - - -
1.2.1. Промышленность скачать файл - скачать файл
1.2.2. Сельское хозяйство скачать файл - скачать файл
1.2.3. Строительство скачать файл - скачать файл
1.2.4. Транспорт скачать файл - скачать файл
1.2.5. Связь скачать файл - скачать файл
1.2.6. Розничная торговля, другие услуги (потребительский рынок) скачать файл - скачать файл
1.2.7. Состояние расчетов крупных и средних коммерческих организаций по состоянию на1 октября 2000г. скачать файл - скачать файл
1.3. Цены и тарифы скачать файл - скачать файл
1.4. Показатели рынка труда - - -
1.4.1. Занятость скачать файл - скачать файл
1.4.2. Денежные доходы и расходы населения, заработная плата и другие доходы скачать файл - скачать файл
1.5. Сводные данные, относящиеся к хозяйствующим субъектам, зарегистрированным в госрегистре предприятий РА по состоянию на 01.04.2001г. скачать файл - скачать файл
1.6. Приватизация скачать файл - скачать файл
2.Налогово-бюджетный сектор - - скачать файл
2.1.Показатели государственного бюджета скачать файл - -
2.2.ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի 2001թ. հունվար- մարտի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կառուցվածքը скачать файл - -
2.3.ՀՀ պետական պարտք (ներքին և արտաքին) скачать файл - -
3.Финансовый сектор - - -
3.1 Основные показатели денежно-кредитной системы скачать файл - скачать файл
4. Внешний сектор - - -
4.1. Экспорт и импорт товаров - - -
4.1.1. Внешняя торговля скачать файл - скачать файл
5. Социально-демографический сектор - - -
5.1. Минимальный набор национальных социальных данных, рекомендованных ООН скачать файл - скачать файл
5.2. Демографическая ситуация скачать файл - скачать файл
5.3. Здравоохранение скачать файл - скачать файл
5.4. Իրավախախտումներ скачать файл - скачать файл
5.5.Դատական ակտերի հարկադիր կատարումը скачать файл - скачать файл
5.6.Նոտարական գործունեություն скачать файл - скачать файл
5.7.Ստանդարտացում, չափագիտություն, սերտիֆիկացում скачать файл - скачать файл
5.8.Թերթերի, ամսագրերի, գրքերի, բրոշյուրների հրատարակումները 2000թ. скачать файл - скачать файл
5.9. Որսորդական տնտեսությունը 2000թ. скачать файл - скачать файл
5.10. Պետական արգելոցներն ու ազգային պարկը 2000թ. скачать файл - скачать файл
5.11. Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ скачать файл - скачать файл
Приложение 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАН СНГ скачать файл - скачать файл
Приложение 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ скачать файл - скачать файл
Приложение 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ скачать файл - скачать файл
Приложение 4. ПЕРЕЧЕНЬ ФАКТИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РА В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2001г. скачать файл - скачать файл