Публикации

БЕДНОСТЬ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ, ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2002 г.(арм. яз.)

Содержание

  հայ eng рус
Ներածություն скачать файл - -
1.Մակրոտնտեսական ցուցանիշներ - - -
1.1. Սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշներ скачать файл - -
1.2.Միջին անվանական աշխատավարձն ըստ մարզերի скачать файл - -
1.3.Պաշտոնապես գրանցված գործազրկության մակարդակն ըստ մարզերի скачать файл - -
1.4.Կենսաթոշակառուների, սոցիալական թոշակառուների ու հաշմանդամների թվաքանակը և կենսաթոշակի ու նպաստի միջին չափը скачать файл - -
1.5. Առողջապահական ցուցանիշներ скачать файл - -
1.6.Երեխաների մահացությունը (0-4 տարեկան) скачать файл - -
1.7. Կրթության ցուցանիշներ скачать файл - -
2.Գները և գների ինդեքսները - - -
2.1.Գների ինդեքսը скачать файл - -
2.2. Գների ինդեքսը (ամսական) скачать файл - -
2.3.Հիմնական պարենային ապրանքների գները скачать файл - -
2.4.Հիմնական պարենային ապրանքների գները (ամսական) скачать файл - -
2.5. Ոչ պարենային ապրանքների մանրածախ գները և ծառայությունների սակագները скачать файл - -
2.6.Ոչ պարենային ապրանքների մանրածախ գները և ծառայությունների սակագները (ամսական) скачать файл - -
2.7.Գյուղացիական տնտեսությունների կողմից իրացված (բոլոր ուղիներով) գյուղմթերքների գները скачать файл - -
2.8.Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գների և մատուցվող ծառայությունների սակագները скачать файл - -
2.9.Գյուղատնտեսական արտադրության միջոցների գնման գների և մատուցվող ծառայությունների սակագների ինդեքսները скачать файл - -
3.Գյուղատնտեսություն - - -
3.1.Գյուղատնտեսական հիմնական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների տարածությունները, բերքատվությունը և համախառն բերքը скачать файл - -
3.2.Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը скачать файл - -
3.3.Կարտոֆիլի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը скачать файл - -
3.4.Բանջարանոցային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը скачать файл - -
3.5.Բոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը скачать файл - -
3.6.Պտղի և հատապտղի տարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը скачать файл - -
3.7. Խաղողի տարածությունները, միջին բերքատվությունը և համախառն բերքը скачать файл - -
3.8.Խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը ըստ մարզերի հունվարի 1-ի դրությամբ скачать файл - -
3.9.Կովերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ скачать файл - -
3.10.Խոզերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ скачать файл - -
3.11.Ոչխարների և այծերի գլխաքանակը հունվարի 1 դրությամբ скачать файл - -
3.12.Կենդանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքի արտադրությունը ըստ մարզերի скачать файл - -
3.13. Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն скачать файл - -
4.Պարենամթերքի ներմուծում և արտահանում - - -
4.1. Պարենամթերքի ներմուծում скачать файл - -
4.2. Պարենամթերքի արտահանում скачать файл - -
4.3.Մարդասիրական օգնություն скачать файл - -
5.Տնային տնտեսությունների բարեկեցության ցուցանիշներն ըստ տնային տնտեսութունների հետազոտությունների արդյունքների - - -
5.1.Ըստ եռամսյակների ընթացիկ ծախսերի կառուցվածքը скачать файл - -
5.2.Սպառողական ծախսերը տնային տնտեսության մեկ անդամի հաշվով, ըստ մարզերի քվանտիլային խմբերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի скачать файл - -
5.3.Սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերը տնային տնտեսության մեկ անդամի հաշվով, ըստ մարզերի, քվանտիլային խմբերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի скачать файл - -
5.4. Ընթացիք ծախսերի մեջ սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերի մասնաբաժինը скачать файл - -
5.5. Սննդամթերքի հիմնական տեսակների մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական փաստացի սպառումը скачать файл - -
5.6.Սննդամթերքի հիմնական տեսակների մեկ շնչի հաշվով միջին տարեկան սպառում скачать файл - -
5.7. Աղքատությունն ըստ մարզերի, բնակավայրի տեսակի և խոցելի խմբերի скачать файл - -
5.8.Չքավորությունն (շատ աղքատներ) ըստ բնակավայրի տեսակի скачать файл - -
5.9.Հիմնական սննդամթերքների միջին ամսական սպառումն մեկ շնչի հաշվով, ըստ 1-ին և 2-րդ աղքատ քվանտիլտերում скачать файл - -
5.10.Հիմնական սննդամթերքների միջին ամսական սպառումն մեկ շնչի հաշվով, ըստ խոցելի խմբերի скачать файл - -
5.11. Սպառված սննդամթերքի էներգետիկան մեկ շնչի հաշվով скачать файл - -
6.Պարենային հաշվեկշիռներ - - -
6.1 Ցորենի հաշվեկշիռ скачать файл - -
6.2.Կարտոֆիլի հաշվեկշիռ скачать файл - -
6.3.Կաթի հաշվեկշիռ скачать файл - -
6.4.Տավարի մսի հաշվեկշիռ скачать файл - -
6.5. Հավի ձվի հաշվեկշիռ скачать файл - -
6.6.Բանջարեղենի հաշվեկշիռ скачать файл - -
6.7.Հատիկաընդեղային մշակաբույսերի հաշվեկշիռ скачать файл - -
6.8. Բուսական յուղի հաշվեկշիռ скачать файл - -
6.9. Մրգի հաշվեկշիռ скачать файл - -
6.10.Թռչնի մսի հաշվեկշիռ скачать файл - -
6.11. Խոզի մսի հաշվեկշիռ скачать файл - -
6.12.Ոչխարի և այծի մսի հաշվեկշիռ скачать файл - -
6.13.Շաքարի հաշվեկշիռ скачать файл - -
Հավելված скачать файл - -