Публикации

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ (арм. яз.)

Содержание

  հայ eng рус
Ներածություն скачать файл - -
1. Բնակարանային ֆոնդ - - -
1.1. Հաշվառման դաշտը և ընդհանրացված ցուցանիշներ скачать файл - -
1.2. Բնակչության բնակարանային ապահովվածություն скачать файл - -
Հավելված 1 скачать файл - -
2. Բնակարան ստացած և հերթագրված ընտանիքներ скачать файл - -
Հավելված 2 скачать файл - -
3. Անշարժ գույքի շուկա скачать файл - -
4. Հանրապետության բնակավայրերի ջրամատակարարում скачать файл - -
5. Հանրապետության կոյուղու համակարգ скачать файл - -
6. Հանրապետության բնակավայրերի գազաֆիկացում скачать файл - -
Հավելված 3 скачать файл - -
7. Բնակարանային ֆոնդի և այլ նշանակության օբյեկտների (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) ջերմամատակարարում скачать файл - -
8. Քաղաքային բնակավայրերի սանիտարական մաքրում скачать файл - -
9. Քաղաքային բնակավայրերի ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածություն скачать файл - -
10. Հանրապետությունում վնասվածության III և IV աստիճանի (վթարային և խարխուլ) բազմաբնակարան շենքեր և բնակելի տներ (առանձնատներ) (ըստ միանվագ հաշվառման արդյունքների) скачать файл - -
10.1.Վնասված բազմաբնակարան շենքեր скачать файл - -
10.2. Վնասված բնակելի տներ (առանձնատներ) скачать файл - -