Публикации

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РА, 2000 (По видам номенклатуры экономической деятельности с 4-х значной классификацией) (арм.яз., англ.яз.)

Содержание

  հայ eng рус
1.ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ скачать файл - -
2..ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԽՄԲԵՐԻ 2000 թվականին скачать файл скачать файл -
3.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԽՄԲԵՐԻ 2000 թվականին(բեռնամեքսային հայտարարագրերի տվյալներով) скачать файл скачать файл -
4.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐՆ ԸՍՏ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԽՄԲԵՐԻ 2000 թվականին (քաղաքացիների կողմից կազմակերպված առևտրի տվյալների) скачать файл скачать файл -