Публикации

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ (арм. яз.)

Содержание

  հայ eng рус
1.Բովանդակություն скачать файл - -
2.Բնակարանային ֆոնդը - - -
1.1.Հաշվառման դաշտը և ընդհանրացված ցուցանիշները скачать файл - -
1.2. Բնակչության բնակարանային ապահովվածությունը скачать файл - -
1.3. Հանրակացարանային ֆոնդ скачать файл - -
1.4.Բազմաբնակարան շենքեր և բնակելի տներ скачать файл - -
1.Հավելված 1 скачать файл - -
2. Բնակարանների սեփականաշնորհումը скачать файл - -
3.Բնակարան ստացած և հերթագրված ընտանիքների մասին скачать файл - -
2.Հավելված 2 скачать файл - -
4.Բնակարանների և բնակելի տների (առանձնատների) առուվաճառքը скачать файл - -
3.Հավելված 3 скачать файл - -
5.Հյուրանոցների գործունեություն скачать файл - -
4.Հավելված 4 скачать файл - -
6.Ջրամատակարարում скачать файл - -
5.Հավելված 5 скачать файл - -
7.Կոյուղու համակարգը և կեղտաջրերի մաքրման կառույցները скачать файл - -
6.Հավելված 6 скачать файл - -
8. Բնակավայրերի գազաֆիկացումը скачать файл - -
7. Հավելված 7 скачать файл - -
9.Բնակարանային ֆոնդի և այլ նշանակության օբյեկտների (կոմունալ-կենցաղային և արտադրական) ջերմամատակարարումը скачать файл - -
10.Քաղաքային բնակավայրերի սանիտարական մաքրումը скачать файл - -
11.Քաղաքային բնակավայրերի ճանապարհային տնտեսության բարեկարգվածությունը скачать файл - -
8. Հավելված 8 скачать файл - -